De sterke groei van het aantal jonge starters in onze regio bewijst dat ondernemen weer sexy is. Om de startende ondernemer zo goed mogelijk te begeleiden heeft de Antwerpse Kamer van Koophandel een reeks programma’s uitgewerkt.

Bryo StandUp

Het Bryo StandUp-traject is een acceleratorprogramma om op een sneltempo een startende ondernemer van (g)een idee naar een marktklaar concept te laten groeien.

De doelgroep omvat iedereen met “goesting” om te ondernemen, zonder reeds concreet te zijn opgestart, met of zonder business idee.

Hoe gaat het in zijn werk? Tijdens tien intensieve werkbijeenkomsten, gespreid over vier maanden, wordt er met een zevental andere ondernemers een concept uitgewerkt. Daarnaast wordt er antwoord gegeven op individuele vragen van de ondernemer zelf tijdens individuele coachings. Ook nemen de ondernemers deel aan een businessdate, waarbij Bryo’s de kans krijgen ondernemers en experts met zinvolle ervaring te ontmoeten en gericht vragen te stellen.

Bryo StartUp

Zodra je besloten hebt je businessplan in de praktijk uit te rollen kom je in het StartUp-traject terecht. In dit jaartraject wordt je uitgedaagd om te blijven pivoteren totdat jouw zaak de juiste groeifundamenten heeft. De doelgroep omvat ondernemers die al een bedrijf hebben opgestart maar uitdagingen tegenkomen. Door ervaringen uit te wisselen met collega-ondernemers en ervaren experten doe je de kennis op om de eerste maanden en jaren succesvol te ondernemen.

Hoe gaat het in zijn werk? Het jaartraject gaat van start met een kick-off weekend. Tijdens dit weekend worden de behoeftes van de groep bepaald die aanzet geven voor de onderwerpen van de maandelijkse groepssessies. Drie keer per jaar worden de maandelijkse sessies aangevuld met een businessdate. Je kan ook steeds beroep doen op coaches.

Bryo ScaleUp

Als deelnemer aan het Bryo ScaleUp-traject heb je een bewezen businessmodel. Dit jaartraject behandelt vraagstukken zoals personeel aantrekken, behouden, het structureren van verkoop, internationaal groeien, enz.

De doelgroep zijn ondernemers die beschikken over een bewezen businessmodel dat bovendien schaalbaar is.

Hoe gaat het in zijn werk? Tijdens maandelijkse coachingsessies met een tiental andere ScaleUp-ondernemers uit je regio en onder begeleiding van je coach kom je samen om thema’s te bespreken die aan het begin van het traject gezamenlijk werden bepaald. De nadruk ligt op kruisbestuiving. Verder krijg je als deelnemer individuele coaching. Deelnemers kunnen hun project in elke fase aftoetsten bij een raad van experten en ervaringsdeskundigen.

Voor alle info en vragen :