Vocalex

Het verhaal van Vocalex

Vocalex is uitermate gespecialiseerd en werkt uitsluitend in zaken van algemeen strafrecht en bijzonder (of financieel) strafrecht. Het kantoor biedt hierbij een persoonlijk aanpak van juridische problemen en streeft er steeds naar te kunnen voorzien in een gepaste strategie om vragen te beantwoorden of problemen zo adequaat mogelijk te behandelen. Meer informatie kan u vinden op www.vocalex.be

Met deze filosofie in gedachten werd bewust gekozen voor een bepekte omvang van het kantoor. Vroeger maakte het kantoor deel uit van een grote associatie (23 personen), thans kiezen wij er bewust voor om met twee advocaten te werken. Dit garandeert een persoonlijke aanpak en een direct en rechtstreeks contact met de behandelaar van het dossier. Wij kiezen er bewust voor om een ‘niche-kantoor’ te zijn. 

De beperkte omvang van ons kantoor is dus een cruciaal gegeven in wat wij willen doen. Het betekent echter ook dat wij de nodige ondersteuning nodig hebben, zowel logistiek (printers, toners, keuken, ….) als qua personeel ( telefoons, afspraken, onthaal van klanten…). Deze ondersteuning vinden wij bij Taylor & Hubs.

Het professionalisme dat wij ervaren is van een zelden gezien niveau. Niet alleen worden onze klanten professioneel en vriendelijk onthaald, men draagt er ook bij aan de persoonlijke aanpak die wij zo hoog in het vaandel dragen. Dat is niet alleen onze persoonlijke ervaring, ook de feedback die wij krijgen van cliënten bevestigt dit.

Bovendien moet worden opgemerkt dat de mensen die voor Taylor & Hubs werken altijd bereid zijn ‘de extra mile’ te lopen. Het is duidelijk dat Taylor & Hubs een cruciaal ingrediënt is geworden in de service die wij proberen te bieden en het persoonlijk karakter van onze dienstverlening. Zonder hen zou ons concept veel moeilijker haalbaar zijn, zij zijn het spreekwoordelijke puntje op onze “i”.

Contacteer Taylor & Hubs

Niet alleen worden onze klanten professioneel en vriendelijk onthaald, Taylor & Hubs draagt ook bij aan de persoonlijke aanpak die wij zo hoog in het vaandel dragen.

Telefooncentrale & VOIP-centraleSalons, werkplekken & vergaderruimtesVriendelijk en professioneel onthaalICT-supportPerformant internetCateringSchoonmaakdienstAdministratief werkOpslag & klassement