Het aantal zelfstandigen in bijberoep is in vijf jaar gestegen met 12% tot 250.263 werknemers en ambtenaren. Slechts 5% wordt volledig zelfstandig.

Door deze stijging maken de zelfstandigen in bijberoep nu een kwart uit van het totaal aantal zelfstandigen. Slechts weinigen maken de overstap naar een voltijds ondernemerschap. Vooral omdat ze de sociale voordelen van hun job als werknemer niet willen verliezen. Een oplossing zou hier zijn om de ongelijkheden tussen werknemers en zelfstandigen op het vlak van sociaal vangnet weg te nemen.

Vrouwen nemen de lead

Opvallend is dat het statuut van zelfstandige in bijberoep aantrekkelijk is bij vrouwen. In de vijf jaar tot 2017 steeg het aantal vrouwelijke bijberoepers met 23,7%, terwijl er bij de mannen maar een toename was van 5,8%. Voor bijna de helft van die vrouwen is de voornaamste drijfveer zich te kunnen bewijzen als zelfstandige zonder de veiligheid van het vaste loon te verliezen.

Liever werken in een businesscenter

Daarbij willen ze in veel gevallen liever niet van thuis uit werken : te veel andere zaken die er dan tussenkomen, te veel bemoeienis van de huisgenoten. En dan is een bedrijvencentrum een ideale oplossing. Door een flexplek te huren voor een paar dagen per week kunnen ze ongestoord hun ambities waarmaken en als het lukt dan is de opstap naar een eigen kantoor snel gemaakt.

Voor een beginnende zelfstandige in bijberoep is een businesscenter een perfecte oplossing.