Uit een onderzoek uitgevoerd bij een groep van 269 startups (opgericht in de afgelopen vijf jaar) blijkt dat starters zich voornamelijk op de bedrijvenmarkt richten. Slechts in één op de vijf gevallen mikt een starter rechtstreeks op de consument.

De kans op een Belgische Google of Spotify is dus eerder beperkt. Voor een deel is dit te verklaren door de beperkte Belgische markt met een klein aantal inwoners maar met een sterk uitgebouwd netwerk aan bedrijven wat kansen biedt voor een B-B servicemarkt. Starters zijn daarbij veelal gericht op technologie en focussen sterk op data. 84 procent van de respondenten zijn actief in digitale technologie waarvan 25 procent in data, 14 procent in mobiele systemen, 13 procent in artificiële intelligentie, 11 procent in sociale netwerken en 10 procent in big data.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de starters goed de weg vinden naar investeerders. De 269 respondenten gaven aan dat ze in totaal 62,4 mio euro aan kapitaal ophaalden. De verschillen tussen de startups zijn wel groot : amper 20 procent haalt meer dan 500.000 euro op.

De respondenten realiseerden samen 49 mio euro aan omzet en hebben een reële economische impact. Zo voorzien de 269 startups om 464 aanwervingen te doen in de komende zes maanden. Ze slagen er wel moeilijk in om deals definitief af te sluiten : slechts een op de tien ontmoetingen met klanten resulteerden in een getekend contract. Starters gaan er nog te snel van uit dat een mondeling akkoord ook definitief is.